Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste del af den fysiske hjerne) er udbredt hos børn, men ikke unge og voksne med ADHD, og dette bekræfter involvering af den frontale cortex og fremhæver regioner af hjernen, der fortjener yderligere opmærksomhed. Bemærkelsesværdigt så virker disse fysiske ændringer som endophenotypiske træk (unikke biologiske varianter af et genetisk nedarvet træk, i kombination med psykosociale faktorer) i familier og er forbundet med ADHD symptomer i befolkningen (at forskelle i den fysiske hjerne, giver livslange symptomer), hvilket påviser evidens for, at ADHD viser sig som en kontinuerlig egenskab i befolkningen (at selvom visse træk også er tilstede hos den brede befolkning, ses disse træk i langt højere grad hos de med ADHD). Fremtidige longitudinale undersøgelser bør kortlægge de individuelle livsforløbsbaner, der fører til ubetydelige gener hos unge og voksne grupper (men giver det ved børn), på trods af tilstedeværelsen af en ADHD-diagnose.

Kilde

Hoogman, M., Muetzel, R., Guimaraes, J. P., Shumskaya, E., Mennes, M., Zwiers, M. P., … Franke, B. (2019). Brain Imaging of the Cortex in ADHD: A Coordinated Analysis of Large-Scale Clinical and Population-Based Samples. The American journal of psychiatry, appiajp201918091033. Advance online publication. doi: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.18091033

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.